วิธีการเขียนหนังสือและ eBook ตามสไตล์ของนักเขียนอินดี้ Self-Publishing

1 Why ทำไมถึงเขียนหนังสือเล่มนี้ คนอ่านได้ประโยชน์อะไรจากหนังสือเล่มนี้ เคลียร์ให้ชัด

2 Writing เขียนคำนำ สารบัญเนื้อหา วางโครงเรื่องให้ชัดเจน กำหนดขอบเขต จะได้ไม่หลงทางไปไกลจนหาที่จบไม่ได้ ไม่ออกทะเล ไม่เวิ่นเว้อ

3 Feedback เขียนจบให้เพื่อนหรือคนสนิทอ่าน จะได้รู้ว่าคนอ่านเข้าใจในเนื้อหาที่เราต้องการสื่อสารมั้ย เนื้อหาตกหล่นไปบ้างมั้ย จะต้องเพิ่มเติมอะไรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4 Title เลือกชื่อเรื่อง ช่วยกันคิด ระดมสมอง ลองตั้งชื่อไว้หลาย ๆ ชื่อ ดูว่าชื่อไปไหนเข้าท่าที่สุด ตอนที่ตั้งชื่อหนังสือของผู้เขียน คิดชื่อหนังสือกันนานมาก เขียนต้นฉบับไปเกือบจบแล้ว ยังไม่ได้ชื่อหนังสือ คิดกันไปสารพัดชื่อ เช่น “ขายของออนไลน์ เริ่มจาก 0” “ขายของออนไลน์ ไม่มีทุน” “ขายของออนไลน์ ใช้ทุนน้อย” สุดท้ายเพื่อนถามว่า ถ้าไม่มีเงินเลยสักบาท เริ่มทำได้มั้ย เราบอกว่า ได้สิ ไม่มีเงินสักบาทก็ทำได้ ถ้าใจสู้ อึด ถึก สตรอง อดทน หลับหูหลับตาทำจริง ๆ จัง ๆ ต่อเนื่องยาวนานมากพอ จึงเป็นที่มาของชื่อหนังสือ “ทำเงินออนไลน์ ด้วยทุน 0 บาท” ซึ่งใคร ๆ มักถามว่า ทำได้จริงเหรอ

5 Editor หาบรรณาธิการมาอ่านต้นฉบับหนังสือ เป็นบุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดทำ รวบรวม ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุม เนื้อหาและภาพทั้งหมด ที่จะตีพิมพ์เป็นหนังสือ อาจจะหาได้จากสำนักพิมพ์ จากฟรีแลนซ์ เช่น fastwork หรือตามกลุ่มคนรักหนังสือ หรือเอเจนซี่ที่จัดการเกี่ยวกับการทำหนังสือของนักเขียนอินดี้ เช่น OmniBonga

6. Book Cover ออกแบบปกหนังสือสวย ๆ อาจจะออกแบบปกหนังสือเอง เพื่อประหยัดต้นทุน หรือจ้างกราฟฟิกดีไซเนอร์อิสระออกแบบให้ น่าจะอยู่ที่ปกละ 1,000 – 2,000 บาท

7 Editing ตรวจแก้ไขต้นฉบับตามคำแนะนำของบรรณาธิการ ส่งต้นฉบับให้นักพิสูจน์อักษรตรวจสอบคำ ความหมาย บริบทที่ควรใช้ การสะกดคำ การเว้นวรรคตอน การใช้เครื่องหมาย สัญลักษณ์

8 Formatting จัดหน้าหนังสือ จัดรูปเล่ม ออกแบบรูปเล่มให้สวยงาม

9 Self-Publishing Your Book หาโรงพิมพ์ที่ถูกใจ กำหนดสเปกหนังสือ เช่น กระดาษทำปก กระดาษเนื้อหาด้านใน จำนวนสีที่ใช้พิมพ์ อาทิ สี่สีทั้งเล่ม ราคาต้นทุนจะสูงมาก สี่สีบางส่วน พิมพ์สามสี พิมพ์สองสี พิมพ์สีเดียว แต่เปลี่ยนสีกระดาษจากสีขาว เป็นสีเหลือง ชมพู ดำ ฯลฯ มีลูกเล่นให้ทำได้มากมาย คงต้องให้ดีไซเนอร์ช่วยคิด

10 Pricing Your Book กำหนดราคาหนังสือ อย่าลืมคิดต้นทุนการทำทั้งหมด เช่น ค่าพิมพ์ต้นฉบับ ค่าออกแบบรูปเล่ม ค่าฝากขาย ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าเดินทางไปออกงานอีเว้นท์ ค่าเดินทางไปส่งหนังสือ ค่าส่งไปรษณีย์ ฯลฯ นำต้นทุนทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนเล่มที่พิมพ์ จะได้ต้นทุนที่แท้จริง เพื่อกำหนดราคาขาย

11 วางขายหนังสือ อย่าลืมทำการตลาดออนไลน์ไว้ตั้งแต่เริ่มทำต้นฉบับ

12 Celebrate! ยินดีต้อนรับสู่เส้นทางนักเขียนอินดี้ พิมพ์เองขายเอง

References :

การตั้งราคาหนังสือ 1http://www.thaibooksociety.com/knowledge/detail.html?id=71

การทำหนังสือ https://self-publishingschool.com/how-to-publish-a-book/

บรรณาธิการ http://www.royin.go.th/?knowledges=บรรณาธิการ-กับ-สาราณียกร