จงเขียนเพราะอยากเขียน คุณค่าจะปรากฏตามสไตล์ของคุณ

Your book your style. นักเขียนอินดี้ นอกจากเขียนตามใจที่อยากเขียนแล้ว สิ่งที่ควรมี คือ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

  • จงซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เขียนในสิ่งที่เรารู้ลึกรู้จริง

  • ถ้าเขียนจากความรู้ภายในตัวเรา ไม่ต้องอ้างอิงทฤษฎีใด ๆ ถ้าเขียนจากประสบการณ์ทำงานของเราเอง ไม่ต้องอ้างอิงก็ได้ เขียนเล่าเรื่องที่เรารู้ เล่าเรื่องที่เราทำไปเลย เขียนด้วยถ้อยคำสำนวนของเราเอง ร้อยเรียงถ้อยคำตามสไตล์ของเราเอง ไม่ต้องกังวลใด ๆ ไม่ต้องเลียนแบบใคร เป็นตัวเองที่มั่นใจ
  • จงให้เกียรติผู้อื่น แล้วผู้อื่นจะให้เกียรติเราเช่นกัน

  • ถ้านำข้อความ แนวคิด หรือสรุปย่อเนื้อหามาสั้น ๆ จากที่อื่น นำรูปภาพ กราฟ ตาราง มาจากที่อื่น โปรดอ้างอิงที่มาทั้งอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม หรือ Reference ที่ท้ายบทหรือท้ายเล่ม การระบุที่มานั้นเป็นการให้เกียรติผู้อื่น เป็นการเพิ่มน้ำหนักในเนื้อหา ให้ดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ดูเป็นมืออาชีพ เพราะทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
  • โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่ได้เรียนรู้เรื่องนี้จากในห้องเรียน จากละคร เช่น ละครเรื่อง เด็กใหม่ เนื้อหาสอดแทรกเรื่อง plagiarism ไว้อย่างเข้มข้น น่าชื่นชมมาก เด็กรุ่นใหม่บางคนได้เรียนรู้เรื่องนี้จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเข้มงวดกวดขันกันมาก ปลูกฝังแนวคิดว่า การคัดลอกงานคนอื่นเป็นเรื่องน่าอายมาก อย่าทำ
  • จงทำสิ่งที่ถูกต้อง อย่างกล้าหาญ

  • ถ้าอ่านหรือรวบรวมความรู้มาจากที่อื่น จงทำบรรณานุกรม หรือ References ไว้ท้ายเล่มอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จะดูดีเป็นมืออาชีพมากกกกก แม้จะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊คที่เขียนด้วยภาษาอบอุ่นเป็นกันเองก็ตาม ควรทำสิ่งที่ถูกต้อง ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่สังคม อย่างกล้าหาญ
  • ตัวอย่าง พ็อกเก็ตบุ๊คที่ทำรายการอ้างอิงท้ายเล่ม เกือบ 100 รายการ หนังสือเรื่อง “เงินหรือชีวิต” Your money or your life โจ โดมิงเกซ และ วิคกี้ โรบิน แปลโดย พล วงศ์พฤกษ์ น่าชื่นชมมากกกกกกกก อ่านแล้วรู้สึกดีค่ะ
  • นักเขียนอินดี้ เรามีความสุขในเส้นทางของเรา เราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำ แม้เป็นสิ่งเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเรา ดังนั้นเราควรซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ให้เกียรติผู้อื่น และทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างกล้าหาญ