คลังคำ ขุมทรัพย์นักเขียน

ถ้าคลังสินค้า คือ สถานที่เก็บสินค้าจำนวนมากของพ่อค้าวานิช พ่อค้าวานิชเก็บตุนสินค้าไว้เพื่อขายสินค้าทำกำไรแล้ว คลังคำ คือ สถานที่เก็บคำจำนวนมากของนักเขียน นักเขียนที่มีคลังคำจำนวนมากย่อมเรียงร้อยถ้อยคำได้กระชับ จับใจ เข้าใจง่าย

พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับล่าสุด พ. ศ. 2554 เป็นแหล่งที่นักเขียนควรศึกษาและเก็บรวบรวมคำไว้ใช้ในคลังคำของตนเอง ซึ่งเราเข้าถึงพจนานุกรมไทย ฉบับออนไลน์ได้ และใช้งานพจนานุกรมไทยได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมากกกกก http://www.royin.go.th/dictionary/index.php

การค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2554

วันก่อนสอนนักศึกษา เรื่อง การสื่อสารในองค์กร : การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ควรเลือกใช้คำศัพท์ในสื่อสารอย่างเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวัง คือ การสะกดคำ ยามที่ต้องสื่อสารด้วยการเขียนในโอกาสต่าง ๆ เช่น เขียนโน้ตสั้น ๆ เขียนรายงานการประชุม เขียนรายงานการทำงาน เขียนข่าวประชาสัมพันธ์งานขององค์กร ฯลฯ

ถ้อยคำที่สื่อสารออกไป เป็นภาพลักษณ์ขององค์กร ถ้อยคำที่สละสลวยงดงาม ความหมายคำเป็นบวก สะกดคำถูกต้อง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ถ้าถ้อยคำที่สื่อสารออกไปไม่สละสลวย ความหมายคำเป็นลบ สะกดคำผิด ใช้คำผิดความหมาย ย่อมสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่องค์กร

ดังนั้น ควรเรียนรู้การใช้คำในพจนานุกรมไทยบ่อย ๆ ควรทบทวนคำศัพท์ไทยทุกวัน วันละ 5 – 10 นาทีทำให้เป็นนิสัย อะไรก็ตามที่เราไม่ได้ใช้บ่อย ๆ เราย่อมลืม พอจะใช้ ก็นึกไม่ออก และเรามักจำเป็นต้องใช้ในยามเร่งรีบเสียด้วย แม้แต่คำง่าย ๆ เราอาจจะนึกไม่ออก หรือไม่รู้ว่ามีคำนี้

คำค้นหายอดนิยมในพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2554

นักศึกษาบางคนสงสัย คำค้นง่าย ๆ เช่น คำว่า “กกเสา” ยังมีคนค้นหาและเป็นคำค้นหายอดนิยมด้วย ที่พีคไปกว่านั้น คือ นักศึกษาบางคนไม่รู้ความหมายของคำว่า “กกเสา” นักศึกษาถามว่า “อาจารย์ กกเสา แปลว่าอะไรครับ” นักศึกษาอีกคนถามว่า “ก่นโคตร” แปลว่าอะไร

กกเสา น. ส่วนของเสาที่อยู่ติดกับพื้นเรือน (พจนานุกรมไทย, 2554 : ออนไลน์) หรือเรียกว่า โคนเสา นั่นเอง นอกจากนั้นยังมีคำอื่น ๆ เช่น กกหู กกขา กกไม้ ลูกกก (ลูกคนแรก ลูกคนโต ลูกคนที่ 1)

ก่นโคตร ขุดโคตรขึ้นมาด่า (พจนานุกรมไทย, 2554 : ออนไลน์) ก่น หมายถึง ก. ขุดโค่น ตั้งหน้า มุ่ง เรายังมีคำอื่น ๆ เช่น ก่นด่า บ่นก่น ก่นแต่ (มัวแต่ เฝ้าแต่) ก่นสร้าง  (คำโบราณ ขุดโค่นต้นไม้ตอไม้และแผ้วถางเพื่อปลูกสร้าง)

จะเห็นว่า คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ที่อายุห่างกันเพียง 30-40 ปี คลังคำเริ่มต่างกัน คำธรรมดาทั่วไปบางคำเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้ว ดังนั้น นักเขียนเอย นักการตลาดออนไลน์ นักทำ Content Marketing ควรเรียนรู้การใช้จากพจนานุกรมไทยบ่อย ๆ เพื่อทบทวนและสะสมคำไว้ใช้สร้างสรรค์ Content ในรูปแบบต่าง ๆ

#คลังคำ #นักเขียนอินดี้ #นักเขียนหน้าใหม่ #นักเขียนมือสมัครเล่น #นักการตลาดออนไลน์ #ContentMarketing #ContentCreator