เทคนิคการเรียนรู้แอพพลิเคชันให้ได้ภายใน 24 ชั่วโมงต่อแอพพลิเคชัน

ลำพังแอพพลิเคชันในมือถือนั้นก็มีมากมาย หากฝึกใช้ให้เต็มที่ทุกแอพพลิเคชันฟรีก็สร้างรายได้มากแล้ว ถ้าตั้งใจเรียนรู้เรื่องแอพพลิเคชันเพียงวันละ 1 แอพพลิเคชัน ปีหนึ่ง ๆ เราจะมีความรู้เรื่องแอพพลิเคชันปีละ 365 แอพพลิเคชันเลยทีเดียว

🍄 อย่างแรก เลือกแอพพลิเคชันที่ต้องการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เลือกให้ตรงกับที่ต้องการใช้ เลือกเองไม่ได้โปรดขอคำแนะนำจากพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา

🍄 สอง อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับแอพพลิเคชันให้มากที่สุด สืบค้นข้อมูลให้ถ้วนถี่ แล้วอ่านทำความเข้าใจว่าแอพพลิเคชันนั้นใช้ทำอะไรได้บ้าง

🍄 สาม ทำความความเข้าใจวิธีการใช้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องใช้อะไรบ้าง เช่น อีเมล เฟซบุ๊ค รูปภาพ โลโก้

🍄 สี่ ทำความเข้าใจเมนู หรือฟังก์ชันต่าง ๆ ของแอพพลิเคชันนั้น ๆ ทดลองใช้จนเข้าใจดีว่าแต่ละฟังก์ชั่นใช้ทำอะไร เพื่ออะไร

🍄 ห้า ทดลองใช้แอพพลิเคชันนั้นอย่างถ่องแท้ จนเข้าใจดีแล้วว่าจะใช้แอพพลิเคชันนั้นสร้างรายได้อย่างไร และประยุกต์ใช้กับแอพพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างไร

🍄 หก หมั่นทบทวนวิธีการใช้แอพพลิเคชันนั้นทุกวัน จนมั่นใจว่าสามารถใช้แอพพลิเคชันนั้นได้เป็นอัตโนมัติ เหมือนปั่นจักรยานหรือขับรถ

เมื่อก่อนการใช้แอพพลิเคชันต่าง ๆ เป็นเพียงทางเลือก จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ แต่ตอนนี้เป็นไฟล้ท์บังคับที่ทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อใช้ในการทำงาน การเรียน การทำธุรกิจ การทำการตลาดออนไลน์ซึ่งมีบทบาทกับทุกสาขาอาชีพ ไม่ใช่เพียงแอพพลิเคชันเดียวด้วย แต่ต้องระดับ Omni Channel Marketing เลยทีเดียว

คุณจะพร้อมหรือไม่ ไม่รู้ แต่คนอื่นพุ่งไปข้างหน้าแล้ว

Omni Channel Marketing

With OmniBonga