อนุญาต เขียนแตกต่างจาก ญาติพี่น้อง คำที่มักเขียนผิด

คำในภาษาไทยมีคำที่คล้ายคลึงกันมากมาย แต่เขียนแตกต่างกัน จนคนสับสนวุ่นวาย มักสะกดผิดบ่อย ๆ เช่น คำว่า อนุญาต มักสะกดผิดเป็น อนุญาติ ใครสะกดผิดบ้าง ยกมือขึ้น 

คำว่า อนุญาต คล้ายคลึงกับคำว่า ญาติพี่น้อง ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงคิดว่า น่าจะสะกดเหมือนกัน เลยใช้คำว่า ญาติพี่น้องเป็นแนวเทียบการสะกดคำว่า อนุญาต นั่นเอง 

อนุญาต อ่านว่า อะ – นุ – ยาด มาจากคำในภาษาบาลี  อนุญฺาต หมายถึง ก. ยินยอม, ยอมให้, ตกลง (พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554) https://dictionary.orst.go.th 

ญาติ อ่านว่า ยาด, ยา-ติ, ยาด-ติ  มาจากคำในภาษาบาลี ญาติ หมายถึง  น. คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ 

ลูกคำของ “ญาติ, ญาติ-” คือ   ญาติกา  ญาติกาญาติโก  ญาติดี  ญาติธรรม  ญาติมิตร  ญาติสืบสายโลหิต  ญาติสืบสาโลหิต  ญาติโกโหติกา (พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554) https://dictionary.orst.go.th 

ดังนั้น คำว่า อนุญาต จึงไม่มีสระ อิ เพราะว่าต้นฉบับของคำในภาษาไทยภาษาบาลี ไม่มีสระ อิ 

ส่วนคำว่า ญาติพี่น้อง มีสระ อิ เพราะว่าต้นฉบับของคำในภาษาบาลีมีสระ อิ 

จำง่าย ๆ อนุญาต เขียนไม่เหมือนกับ ญาติพี่น้อง 

ญาติพี่น้อง เขียนไม่เหมือนกับ อนุญาต 

ใครเขียน อนุญาต ผิดบ่อย ๆ ยกมือขึ้น นั่นแน่ ใครยกมือ ไปคัดคำว่า อนุญาต 100 จบ ปฏิบัติ 😆😆😆 

อนุญาต ………………………………………………….

อนุญาต ………………………………………………….

อนุญาต ………………………………………………….

อนุญาต ………………………………………………….

อนุญาต ………………………………………………….

อนุญาต ………………………………………………….

อนุญาต ………………………………………………….

อนุญาต ………………………………………………….

อนุญาต ………………………………………………….

อนุญาต ………………………………………………….

คำอื่น ๆ มักเขียนผิดบ่อย ๆ ถ้าเรามั่นสังเกต และฝึกเขียนบ่อย ๆ ย่อมใช้ได้ถูกต้องตามข้อตกลงการใช้ภาษาเขียน โดยเฉพาะนักเขียน นักอยากเขียน ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้มาก ๆ จึงจะเป็นนักเขียนมืออาชีพ

หนังสือดีที่แอดมินนำภูมิใจนำเสนอ 

  1. คำพ้องรูป พ้องเสียง และการใช้ตัวการันต์ ตามหลักภาษาไทย ช่วยให้ทุกคนใช้คำในภาษาที่เขียนคล้ายคลึงกันได้อย่างถูกต้อง 

สารบัญ : 

ความหมายและตัวอย่างคำพ้องรูป หมวด ก-ฮ

ความหมายและตัวอย่างคำพ้องเสียง หมวด ก-ฮ

ความหมายและตัวอย่างคำพ้องทั้งรูปและเสียง หมวด ก-ฮ

ความหมายและตัวอย่างคำพ้องคำทับศัพท์

ความหมายและตัวอย่างคำไวพจน์ หมวด ก-ฮ

ตัวอย่างการใช้คำพ้องรูป คำพ้องเสียง คำพ้องทั้งรูปและเสียงที่ไม่ถูกต้อง

หลักการใช้การันต์ให้ถูกต้อง

ตัวอย่างคำที่ใช้การันต์

ตัวอย่างคำที่ไม่ใช้การันต์

สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า

บาร์โค้ด : 9786164412880

จำนวนหน้า : 240

ขนาด : 14.2 x 20.5 x 1.4 CM

น้ำหนัก : 0.284 KG

สั่งซื้อ 👉https://raka.is/r/xXMY 

  1. คำภาษาไทยที่มักอ่านและเขียนผิด 

รวบรวมคำไทยที่มีมักเขียนผิดจัดไว้เป็นหมวดหมู่ ช่วยให้ค้นหาง่าย 

สารบัญ

คำภาษาไทยที่มักอ่านผิด

– หมวดอักษร ก – หมวดอักษร ฮ

คำภาษาไทยที่มักเขียนผิด

– หมวดอักษร ก – หมวดอักษร ฮ

ISBN : 9786162367205

Barcode : 9786162367205

ขนาดหนังสือ :14.5 x 18.5 ซม.

น้ำหนัก :450 กรัม

จำนวนหน้า :336 หน้า

สั่งซื้อ 👉https://raka.is/r/VVKd 

  1. คำ เครื่องมือช่วยการเขียน

ภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางคำเมื่อมีผู้ใช้ผิดบ่อยเข้าก็ทำให้คนจำนวนมากเข้าใจตามว่าถูกต้อง การใช้คำเก่ง การเลือกใช้คำดี มีความหมายชัดเจน ตรงประเด็น ทำให้งานเขียนนั้นน่าสนใจ เช่น การเขียนเพื่อการโฆษณา ก็ลดทอนความเป็นแบบแผนลงเพื่อดึงดูดความสนใจผู้อ่านและให้สั้นกระชับเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี ท้ายที่สุดแล้วการเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจน ไม่สับสน

สั่งซื้อ 👉https://raka.is/r/MQW1 

นักเรียน นักศึกษา นักเขียน และแวดวงวิชาชีพอื่น ๆ ควรฝึกหัดใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพราะว่าการเขียนเป็นการสื่อสารที่สำคัญทั้งในแวดวงการศึกษา ธุรกิจ และแวดวงอื่น ๆ 

อนุญาต เขียนไม่เหมือนกับ ญาติพี่น้อง พบกันใหม่ในบทความต่อไป

OmniBonga