กรณีศึกษา Peachii Go Uni การสื่อสารยุคใหม่โดนใจใช่เลย win win ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร

การสื่อสารที่บรรลุวัตถุประสงค์นั้น นอกจากมีองค์ประกอบด้านการสื่อสารครบถ้วนทั้ง 4 อย่าง ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร ยังมีรายละเอียดภายในองค์ประกอบแต่ละอย่างด้วย ไปดูกันว่า peachii Go Uni มีวิธีการสื่อสารแต่ละองค์ประกอบอย่างไร 

วิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารของ Peachii Go Uni 

 • ผู้ส่งสาร 
  • Peachii สื่อสารในฐานะเจ้าของธุรกิจ เล่าเรื่องการพานักเรียนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ 
  • วัตถุประสงค์การเล่าเรื่อง เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่เรียนในประเทศอังกฤษ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ให้ความบันเทิง มีเรื่องราวสนุกสนาน เฮฮา แทรกในเนื้อหาที่นำเสนอ ทำให้น่าติดตาม เพื่อโน้มน้าวใจคนให้ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ เพื่อให้คนที่สนใจไปเรียนที่ประเทศอังกฤษตัดสินใจไปเรียนกับ Go Uni  
 • สาร (Content)
  • เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศอังกฤษ
  • เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตเด็กหอในมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ
  • เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนในมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
  • เนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษ 
  • เนื้อหาเกี่ยวกับร้านอาหารในประเทศอังกฤษ
  • เนื้อหาเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าในอังกฤษ
  • เนื้อหาเกี่ยวกับตลาดนัดในอังกฤษ
  • การใช้ภาษา ภาษาระดับกันเอง เหมาะสมสำหรับสื่อสารกับวัยรุ่น 
  • เนื้อหาส่วนใหญ่ รูปแบบ Vlog บันทึกเรื่องราวผ่านคลิปวิดีโอ 
  • ฯลฯ
 • ผู้รับสาร คนที่สนใจภาษาอังกฤษ ชีวิตความเป็นอยู่ สถานที่ท่องเที่ยว โรงเรียน มหาวิทยาลัย และวัฒนธรรมของอังกฤษ ทั้งหมดทั้งมวลที่สื่อสารนั้น เพื่อให้คนตัดสินใจไปเรียนที่ประเทศอังกฤษกับ Go Uni
 • ประโยชน์ที่ได้รับ 
  • ได้รู้ถึงวิธีการสื่อสารเพื่อโปรโมทธุรกิจ ที่ผู้รับสารได้ประโยชน์ ทั้งได้ความรู้ ความบันเทิง ดังนั้นจึงมีผู้ติดตามจำนวนมาก 
  • ได้รู้ว่า Peachii ในฐานะผู้ส่งสารก็ได้รับประโยชน์ทั้งในเชิงธุรกิจ และผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าสปอนเซอร์โฆษณาสินค้าในคลิปวิดีโอ ค่าโฆษณาจากยูทูบ  ค่ายอดวิว ฯลฯ ซึ่งคนดูรู้สึกสนุกสนานแม้เป็นช่วงที่โฆษณาสินค้า มีการสร้างสรรค์การนำเสนออย่างดี มีชีวิตชีวา
  • ได้รู้ว่า การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เป็นการสร้างรายได้ได้อีกรูปแบบหนึ่ง 

การสื่อสาร เป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมใช้เพื่อส่งข่าวถึงกัน เพื่อติดต่อสอบถามสารทุกข์สุกดิบกัน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่น เพื่อให้ความบันเทิง เพื่อโน้มน้าวใจคนอื่นให้คล้อยตาม เพื่อให้คนอื่นตัดสินใจลงมือทำบางสิ่งบางอย่าง ในจุดนี้ Peachii Go Uni ทำได้ดีมาก 

รวมถึงการสื่อสารเพื่อสร้างยอดขายทางธุรกิจ เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ เพื่อรักษาสายสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า ในจุดนี้ Peachii Go Uni สามารถสื่อสารได้กลมกลืนไปกับเนื้อหาที่นำเสนอ 

การสื่อสารยุคใหม่ เป็นการสื่อสารที่ไร้รอยต่อในเรื่องงานและชีวิตประจำวัน การสื่อสารที่ดีสามารถนำเสนอเรื่องราวให้ได้ประโยชน์ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร win win 

พบกันใหม่ในบทความหน้า OmniBonga