กรณีศึกษา wheregugo โดดงานไป บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวหัวใจอาร์ตติส

Wheregugo โดดงานไป แค่ชื่อบล็อกก็สนุกสนานแล้ว เจ้าของบล็อกกล่าวว่า “ทุกสถานที่มันมี “theme” และ “story” อยู่ที่จะเล่าอะไร” ไปติดตามกันว่าบล็อกนี้น่าสนใจยังไงบ้าง

การสื่อสารมีองค์ประกอบหลัก 4 อย่าง ได้แก่

ผู้ส่งสาร 

 • Wheregugo สื่อสารในฐานะ บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว 
 • วัตถุประสงค์การสื่อสาร เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ที่ไปท่องเที่ยวมาแล้ว เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อความบันเทิง ให้ข้อมูลอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อโน้มน้าวใจให้คนไปท่องเที่ยว ไปพักโรงแรม รีสอร์ต และที่อื่น ๆ เพื่อให้คนอ่านตัดสินใจไปพักผ่อน

สาร (Content ) 

 • เนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
 • เนื้อหาเกี่ยวกับโรงแรมที่พักต่าง ๆ 
 • เนื้อหาเกี่ยวกับร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
 • เนื้อหาเกี่ยวกับงานกิจกรรมต่าง ๆ 
 • เนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าที่น่าสนใจ
 • เนื้อหาในรูปแบบบทความ
 • เนื้อหาในรูปแบบคลิปวิดีโอ
 • เนื้อหาในรูปแบบภาพนิ่ง
 • เนื้อหาอยู่ในรูปแบบของการเล่าเรื่องด้วยภาษาเรียบง่าย พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม มุมมองการถ่ายภาพสวยสะดุดตา 
 • ฯลฯ

ตัวอย่างบทความของ wheregugo 

สื่อ หรือช่องทางการสื่อสาร

ผู้รับสาร

 • ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 • ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับร้านกาแฟ
 • ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับร้านอาหาร
 • ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับที่พัก

ประโยชน์ที่ได้รับจาก wheregugo โดดงานไป 

 • ได้รู้แนวทางการสื่อสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 • ได้รู้ว่า เขาทำบล็อกส่วนตัวควบคู่กับการทำเพจใน Facebook ส่วนคลิปใน YouTube มีเพียง 5 คลิป 
 • ได้รู้ว่า การสื่อสารในหัวข้อเรื่องที่สนใจนั้น สามารถสร้างรายได้หลากหลายช่องทาง 
 • ได้รู้ว่า การทำในสิ่งรักนั้น ต้องลงมือทำให้เต็มที่ ทำให้สุดพลัง ทำอย่างสร้างสรรค์ แล้วจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากถึงมากที่สุด

การสื่อสารในฐานะบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวของ wheregugo โดดงานไป มีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเอง เล่าเรื่องได้สนุกสนาน ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ครบถ้วน ข้อมูลให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน

พบกันในบทความต่อไปนะคะ OmniBonga