กรณีศึกษา ไม่กี่บาทBackPacker บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวเฟี้ยวตั้งแต่ชื่อบล็อกแล้ว

กรณีศึกษาในรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และการเขียนบทความออนไลน์ Travel blogger workshop บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่น่าติดตามผลงาน ไปดูกันเลยค่ะ 

ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสาร ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 อย่างด้วยกัน ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร (Content) สื่อหรือช่องทาง และผู้รับสาร เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตประจำวัน เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงหยิบยกกรณีศึกษาที่เป็นเรื่องเป็นราวใกล้ตัวมาให้ศึกษากัน 

เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสาร ไม่กี่บาทBackPacker ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ผู้ส่งสาร

 • ส่งสารในฐานะ บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวอิสระ 
 • วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่เขาไปมา เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้ความบันเทิง ด้วยการเล่าเรื่องอย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน เพื่อโน้มน้าวใจให้คนอื่นไปท่องเที่ยว เพื่อให้คนอื่นได้ตัดสินใจไปท่องเที่ยว

สาร (Content) 

 • เป็นการเล่าเรื่องด้วยบทความ คลิปวิดีโอ และภาพนิ่ง 
 • เล่าเรื่องจากประสบการณ์จริงที่ได้ไปท่องเที่ยวสถานที่นั้น ๆ 
 • เล่าเรื่องจากความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้น
 • เล่าเรื่องจากข้อมูลที่ค้นหาเพิ่มเติม หรือสอบถามจากคนในท้องถิ่นนั้น
 • เล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ต บังกะโล ที่พักอื่น ๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านรวงอื่น ๆ 
 • เล่าเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม 
 • ฯลฯ

สื่อหรือช่องทาง

ผู้รับสาร 

 • คนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ Backpack 
 • คนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบลุย ๆ 
 • คนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติ ป่า ภูเขา ทะเล 

ประโยชน์ที่ได้รับจาก ไม่กี่บาทBackPacker

 • ได้รู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสไตล์ Backpack 
 • ได้รู้ว่าการท่องเที่ยวสไตล์ Backpack ทำอย่างไร
 • ได้แรงบันดาลใจออกไปท่องเที่ยวแบบ Backpack 

ใน travel blogger workshop ได้ไอเดียเพิ่มเติม เรื่องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เขาออกเดินทางถ่ายทำคลิปท่องเที่ยวและเขียนบทความเล่าเรื่องการท่องเที่ยวมา 5 ปีแล้ว เริ่มแรกจากเป็นมนุษย์เงินเดือนและท่องเที่ยวควบคู่กันไป ปัจจุบันลาออกมาเป็น Backpacker อาชีพ ดูคลิปเล่าเรื่องความเป็นมา ที่นี่ https://youtu.be/_XPvavvITlA 

การสื่อสาร มีหลากหลายแง่มุม ขึ้นอยู่กับการนำการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน การทำงาน การทำธุรกิจ และการทำกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ นอกจากนั้นยังสร้างรายได้สร้างอาชีพได้อีกด้วย

พบกันใหม่ในบทความต่อไปค่ะ OmniBonga