กรณีศึกษา peachjuliette บิวตี้บล็อกเกอร์ที่น่าสนใจ

การสื่อสาร มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายหัวข้อเรื่อง สื่อสารผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง บิวตี้บล็อกเกอร์เป็นหัวข้อเรื่องยอดนิยมหัวข้อเรื่องหนึ่งที่นิยมชมชอบหยิบยกมาพูดคุยกันผ่านทางแมกกาซีน บล็อก ยูทูบ ฯลฯ peachjuliette เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่น่าสนใจ ไปดูกันว่า เธอกลวิธีการสื่อสารอย่างไร 

ผู้เขียนใช้ทฤษฎีการสื่อสารของ เบอร์โล, เดวิด เค. มาวิเคราะห์เรื่องนี้ แบบจำลองการสื่อสารของเบอร์โล ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร สาร สื่อหรือช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร 

ผู้ส่งสาร

  • ผู้ส่งสารเป็นบุคคลธรรมดา ที่สื่อสารในฐานะบิวตี้บล็อกเกอร์ คนที่สนใจเกี่ยวกับความสวยความงาม เครื่องสำอาง การดูแลผิว ผม เล็บ
  • วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เพื่อแจ้งให้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับความงาม เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความงาม เพื่อให้ความบันเทิงจากการใช้ถ้อยคำที่สนุกสนาน เฮฮา เป็นกันเองแทรกมากับการให้ข้อมูลความงาม เพื่อโน้มน้าวใจให้คนอื่นซื้อสินค้าความงาม เพื่อให้ตัดสินใจซื้อสินค้าความงาม 

สาร (message / content) 

  • ข่าวสารเกี่ยวกับความงาม และเครื่องสำอาง
  • ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผิว ผม เล็บ
  • รีวิวเครื่องสำอาง

สื่อ หรือช่องทางการสื่อสาร

ผู้รับสาร

  • คนที่สนใจเกี่ยวกับความงาม
  • เจ้าของแบรนด์ที่ต้องการรีวิวสินค้า

ประโยชน์ที่ได้รับจาก peachjuliette

  • ได้แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์
  • ได้กลวิธีการทำงานของบิวตี้บล็อกเกอร์ 

ในส่วน Beauty blogger workshop จะได้รายละเอียดการรับงาน เงื่อนไขการรับงาน อัตราราคาค่าจ้างรีวิวสินค้า ถ้าดูรายละเอียดการจ้างรีวิวสินค้าความงาม ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,000, 2,500, 3,500 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 👉👉https://fastwork.co/search?q=รีวิวเครื่องสำอาง 

สิ่งที่สำคัญสำหรับการสื่อสาร คือ การสื่อสารในสไตล์ของตัวเอง ไม่ลอกเลียนแบบคนอื่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ เข้าใจรายละเอียดของงานว่าจะสื่อสารอย่างไร มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้รับสารนั่นเอง ข้อมูลรีวิวจากผู้ที่เคยจ้างงาน peachjuliette บิวตี้บล็อกเกอร์นั้น ทุกกล่าวว่า “น้องทำงานดี งานละเอียด สื่อสารเกี่ยวกับสินค้าได้ดี ส่งงานตรงเวลา”

peachjuliette บิวตี้บล็อกเกอร์ ใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ช่องทางการสื่อสารหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การเขียนบทความลงบล็อกอย่างสม่ำเสมอ และมีพัฒนาการเป็นลำดับ มีบทความเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  จำนวนบทความที่เผยแพร่แล้วที่บล็อก จะเห็นว่า แรก ๆ เผยแพร่บทความเดือนละ 2, 3, 5, 10, 16 จนถึง 41 บทความต่อเดือน 

การสื่อสารยุคใหม่ เป็นการใช้ทักษะด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังนำทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารไปใช้ในแวดวงธุรกิจการค้า เพื่อสร้างรายได้ทั้งรายเสริม รายได้พิเศษ หรือรายได้หลักกันเลยทีเดียว 

พบกันใหม่ในบทความต่อไปค่ะ OmniBonga