กรณีศึกษา Live view of Ponte delle guglie Venice การโปรโมทโรงแรมด้วยกล้องเว็บแคม

การสื่อสารด้วยคลิปวิดีโอมาแรงแซงโค้ง ยอดคนเข้าใช้งานยูทูบนำโด่ง สถิติการใช้ยูทูบเปรียบเทียบกับแอปอื่น ๆ ดังนั้นเจ้าของกิจการย่อมหากลวิธีโปรโมทธุรกิจผ่านยูทูบ ซึ่งการ Live สด ผ่านยูทูบนั้นทำได้ตลอด 24 ช.ม. ไม่มีสะดุด แหล่งท่องเที่ยวจึงนิยมติดตั้งกล้องเว็บแคมแล้วถ่ายทอดสดเพื่อโปรโมทแหล่งท่องเที่ยว

โรงแรม Filu Venezia เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใช้กล้องเว็บแคมถ่ายทอดสดมุมมองจากโรงแรมลงไปที่คลองเวนิส เพื่อสื่อสารกับลูกค้าว่าโรงแรมอยู่ในย่านใจกลางแหล่งท่องเที่ยวของเวนิส

ผู้เขียนได้นำกรณีศึกษานี้ ให้นักศึกษาใช้วิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีการสื่อสารของเบอร์โล, เดวิด เค. เรื่ององค์ประกอบของการสื่อสาร SMCR เพื่อเรียนรู้หลักการสื่อสารและเชื่อมโยงเนื้อหาไปในชีวิตประจำวัน ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

ผู้ส่งสาร

  • โรงแรม Filu Venezia เจ้าของธุรกิจ
  • วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เพื่อแจ้งให้ทราบว่าโรงแรมอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเวนิส เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้ความบันเทิงจากการรับชมคลิปวิดีโอถ่ายทอดสดจากกล้องเว็บแคม เพื่อโน้มน้าวใจนักท่องเที่ยวให้ไปพักที่โรงแรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจไปพักที่โรงแรม 

สาร 

  • เป็นตัวอย่าง การใช้เนื้อหาสาร ที่เป็นภาพจากกล้องเว็บแคม เพื่อนำเสนอภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่อิตาลี ถ่ายทอดสด 24 ชั่วโมง ผ่าน youtube เพื่อโน้มน้าวใจให้คนมาท่องเที่ยวที่นี่ 
  • มีเสียงดนตรีประกอบเพื่อรับชมบรรยากาศอย่างเพลิดเพลิน

ที่มา : https://youtu.be/HpZAez2oYsA

สื่อ หรือช่องทางการสื่อสาร

ผู้รับสาร 

  • บุคคลที่สนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศอิตาลี
  • บุคคลที่สนใจเกี่ยวกับเมืองเวนิส
  • บุคคลที่หาที่พักในเมืองเวนิส

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับแนวคิดเรื่องการสื่อสารเพื่อโปรโมทธุรกิจผ่านยูทูบในรูปแบบวิดีโอถ่ายทอดสดผ่านกล้องเว็บแคม

ในปัจจุบันในประเทศไทยใช้ประโยชน์จากการถ่ายทอดสดผ่านกล้องเว็บแคมมากขึ้น เช่น ชายหาดสมุย รถไฟสายแม่กลอง

การสื่อสารทำได้หลากหลายวิธี หลากหลายช่องทาง ถ้าเข้าใจเรื่องพื้นฐานการสื่อสาร สามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้