กรณีศึกษา Pinchofyum : Food blogger มีรายได้ $60,000 ต่อเดือน

Lindsay อดีตคุณครูเกรด 4 ปัจจุบันเป็น Food blogger และแม่บ้านเต็มเวลา และ Bjork เป็นช่างภาพ ถ่ายรูปอาหารในบล็อกนี้ 

รายได้ของ Pinchofyum มาจากค่าโฆษณา 50% มาจาก sponsored posts และ Affiliate 20% มาจากคอร์สเรียนและ e-book 30% 

เนื่องจากเป็นกรณีศึกษาในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จึงขอนำเสนอข้อมูลโดยอิงทฤษฎีการสื่อสาร SMCR ของเบอร์โล 

S ผู้ส่งสาร

 • Lindsay เจ้าของบล็อกอาหาร 
 • อดีตเป็นครู สอนนักเรียนเกรด 4 
 • ชื่นชอบการทำอาหาร ถ่ายรูปอาหาร 
 • เขียนบทความเล่าเรื่องการทำอาหาร

M สารหรือเนื้อหาสาระของบล็อก

 • อาหารที่ทำกินเองภายในบ้าน 
 • อาหารเพื่อสุขภาพ
 • อาหารเช้า
 • อาหารกลางวัน
 • อาหารเย็น
 • อาหารหวาน
 • เขียนเล่าเรื่องอาหาร บอกส่วนผสม บอกขั้นตอนการทำ มีรูปภาพประกอบสวยงาม ถ่ายคลิปวิดีโอ 

C สื่อ หรือช่องทางการสื่อสาร

R ผู้รับสาร

 • แม่บ้าน
 • คนที่ชอบกินอาหาร 
 • คนที่ชอบทำอาหาร 

บล็อก

Twitter 

Pinterest 

YouTube 

สิ่งที่ได้จากบล็อก Pinchofyum 

 • แนวทางการสื่อสารผ่านออนไลน์
 • การสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวที่ตนเองทำในชีวิตประจำวัน ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวใหญ่โต หรือสลักสำคัญอะไร เรื่องราวธรรมดา ๆ ที่ทำซ้ำ ๆ ทุกวัน 
 • การสื่อสารด้วยการเขียนบทความออนไลน์ เล่าเรื่องด้วยภาษาเรียบง่าย Storytelling & Storydoing 
 • การสื่อสารผ่านออนไลน์ทำเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ พร้อมกันได้ เช่น เพื่อแจ้งให้ทราบ เพื่อแนะนำวิธีการทำบางสิ่งบางอย่าง เพื่อความบันเทิง เพื่อโน้มน้าวใจให้ซื้อสินค้า เพื่อให้ตัดสินใจซื้อสินค้า
 • Lindsay สร้างรายได้เดือนละ $60,000 (US Dollars) จากการทำอาหารกินเอง 

เมื่อคุณชัดเจนกับตัวเอง คุณจะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองลงมือทำ เมื่อคุณแบ่งปันประสบการณ์ออกไป โลกจะตอบแทนคุณอย่างเหมาะสมกับความเพียรพยายามของคุณ ลงมือทำสม่ำเสมอ พัฒนาตนเองตลอดเวลา

สื่อสารกับตัวเอง สื่อสารกับคนอื่นอย่างเป็นระบบระเบียบผ่านออนไลน์ สื่อสารด้วยการเขียน สื่อสารด้วยการพูด สื่อสารด้วยภาพนิ่ง สื่อสารด้วยภาพเคลื่อนไหว ขอให้ทุกคนสื่อสารอย่างมีความสุขค่ะ 

พบกันใหม่ในบทความต่อไป OmniBonga