กรณีศึกษา The Poor Traveler : travel blogger มีรายได้ $6,000 ต่อเดือน

ที่มา : https://www.thepoortraveler.net 

สองหนุ่มหล่อเล่าเรื่องประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดนานาประการ ใครไม่อยากเจอเรื่องผิดพลาดแย่ ๆ ตอนไปท่องเที่ยว อ่านบล็อกนี้ได้เลย 

Yosh และ Vins ได้รับรางวัลบล็อกท่องเที่ยวยอดเยี่ยมทั้งในระดับชาติ (ฟิลิปปินส์) ระดับเอเชีย และระดับโลก

OmniBonga ขอนำเสนอข้อมูลโดยอิงตามทฤษฎีการสื่อสารของเบอร์โล SMCR เพื่อให้เพื่อน ๆ เห็นภาพการสื่อสารของบล็อกนี้ชัดเจนขึ้น 

S ผู้ส่งสาร

  • Yosh และ Vins สองหนุ่มชาวฟิลิปปินส์ เจ้าของบล็อกท่องเที่ยวที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงชัดเจน
  • พวกเขาเลือกหยิบยกประสบการณ์ข้อผิดพลาดในการท่องเที่ยวมาเป็นหัวข้อเรื่องในการสื่อสาร

M เนื้อหาสาระของบล็อก

  • ประสบการณ์การท่องเที่ยว
  • ข้อผิดพลาดที่พวกเขาประสบปัญหาในการท่องเที่ยว เช่น เลือกที่พักผิด อุบัติเหตุ เจ็บป่วย เสียเวลากับบางสิ่งบางอย่างมากเกินกว่าจำเป็น ไม่วางแผนการท่องเที่ยว ฯลฯ
  • การจัดการงบประมาณสำหรับการท่องเที่ยว

C สื่อหรือช่องทางการสื่อสาร

R ผู้รับสาร

  • นักท่องเที่ยวมือใหม่
  • นักท่องเที่ยวไปเมืองนั้นเมืองนี้เป็นครั้งแรก
  • นักท่องเที่ยวที่ขี้อาย เก็บตัว มีโลกส่วนตัวสูง
  • นักท่องเที่ยวที่ต้องการเทคนิคการแก้ไขปัญหาในขณะที่เดินทางท่องเที่ยว