บันทึกการฟัง Podcast : when I running เพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อวิ่งเร็ว

การฟังเป็นทักษะการสื่อสารที่สำคัญทักษะหนึ่ง โดยเฉพาะในปัจจุบันมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เลือกเรื่องที่ต้องการฟังจำนวนมาก ผู้ฟังมีอิสระในการเลือกฟังด้วย การฟังจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อผู้ฟังบันทึกการฟังเก็บไว้ทบทวนในภายหลัง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

บทความนี้จึงเป็นกรณีศึกษา การบันทึกการฟัง รายการ Bookster podcast ep.2 เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป สิ่งใดบ้างควรบันทึก เมื่อรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

จุดประสงค์ของการฟัง (อาจจะมีจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง หรือหลายจุดประสงค์ก็ได้) 

 • เพื่อความบันเทิง
 • เพื่อความรู้
 • เพื่อจรรโลงใจ

จดบันทึกที่มาของเรื่องที่ฟัง

วิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้ส่งสาร ต้องสื่อสารเรื่องใดบ้าง

 • ผู้จัดรายการ : คุณแชมป์ 
 • เล่าเรื่องหนังสือ หรือ รีวิวหนังสือที่น่าสนใจ
 • เล่าเรื่องด้วยภาษาสบาย ๆ เหมือนเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง (storytelling)  

สรุปประเด็นสำคัญ เรื่องราวที่ได้ฟัง น่าสนใจอย่างไร 

 • หนังสือแปลจากภาษาญี่ปุ่น ผู้เขียน : Haruki Murakami ผู้แปล : นพดล เวชสวัสดิ์ 
 • ชื่อเรื่อง : What I Talk About When I Talk About Running (เกร็ดความคิดบนก้าววิ่ง) 
 • เนื้อหาเกี่ยวกับการวิ่งออกกำลังกายอย่างมีความสุข
 • ผู้เขียนหนังสือชาวญี่ปุ่นเป็นนักเขียนนิยาย และรักการวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
 • เขาชอบการดูแลสุขภาพ ซึ่งการวิ่งเป็นเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่เล่นเดี่ยว ๆ ได้  ไม่ต้องเล่นเป็นทีม ไม่ต้องรอใคร เล่นคนเดียวได้เลย 
 • มูราคามิเริ่มวิ่งเมื่ออายุ 33 ปี เพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่จากเจ้าของธุรกิจบาร์แจ๊ซสู่นักเขียนอาชีพ
 • Haruki Murakami วิ่งออกกำลังกายจนกระทั่งลงแข่งขันวิ่งมาราธอน 42 ก.ม. 
 • วิ่งอัลตรามาราธอน 100 ก.ม. แต่หนักหนาเกินไป เขาไม่มีความสุขเลย กลายเป็นเรื่องที่ทุกข์ใจทุกข์กาย 
 • ในหนังสือกล่าวถึงลักษณะนิสัยที่ดีของนักเขียนนิยาย ขยัน อดทน มีสมาธิกับงานเขียน ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน เหมือนกับการวิ่งออกกำลังกายที่ทำอย่างเหมาะสมพอประมาณกับร่างกายของตนเอง มีเป้าหมาย และมีความสุข 

ประเมินค่า ผู้ฟังจะนำเรื่องที่ได้ฟังไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง

 • ความพยายามกลายเป็นความสำเร็จ
 • การลงมือทำนำมาซึ่งความสำเร็จ 
 • ความสำเร็จกับความสุขเป็นสิ่งเดียวกัน
 • มีความสุขทุกขณะที่ใช้ชีวิต 
 • ผลตอบรับของนิยายไม่ว่าดีหรือไม่ดี ก็ยังเขียนอย่างมีความสุขต่อไป 
 • การทำเวลาในการวิ่งไม่ว่าดีหรือไม่ดี ก็ยังวิ่งต่อไปอย่างมีความสุข 

ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับหนังสือเรื่องนี้แล้ว ได้แนวคิดที่น่าสนใจ น่าติดตามอ่านหนังสือเล่มจริง ได้ข้อคิดเกี่ยวกับการออกกำลังกายและแนวคิดการเป็นนักเขียน 

Reference : ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น 

https://www.sarakadeelite.com/faces/murakami-run/

https://soundcloud.com/theworldgoesfarfar/bookster-ep2 

https://www.goodreads.com/book/show/2195464.What_I_Talk_About_When_I_Talk_About_Running

 https://m.se-ed.com/Detail/เกร็ดความคิดบนก้าววิ่ง-What-I-Talk-About-When-I-Talk-About-Running/9786167591988 

สั่งซื้อหนังสือ

Shopee 👉 https://raka.is/r/X9gr ราคา 243฿ 

Kinokuniya 👉 : https://raka.is/r/BQd8 ราคา 221฿

Kinokuniya 👉 : https://raka.is/r/W7K9 ราคา 257฿

Asia books 👉 : https://raka.is/r/z06E ราคา 273฿

ร้านนายอินทร์ 👉 : https://raka.is/r/QqQo ราคา 187฿

JD Central 👉 : https://raka.is/r/lrXl ราคา 220฿