บันทึกการฟัง Podcast : คนสร้างเวลา (รีรัน) เทคนิคหา “เวลาฟรี” วันละ 2-3 ชั่วโมง

ทักษะการจัดการเวลาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้น ไปฟัง Podcast คนสร้างเวลา รายการที่พูดคุยเรื่องการจัดเวลาในชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะ “เวลาฟรี” ที่เราไม่ได้ใช้ทำอะไร 

เลือกเรื่องที่ต้องการฟัง 

 • เพื่อจรรโลงใจ
 • ให้แนวคิดเพื่อพัฒนาตนเอง

จดบันทึกที่มาของเรื่องที่ฟัง

 • I’m listening to คนสร้างเวลา The Time Maker | เทคนิคหา “เวลาฟรี” วันละ 2-3 ชม.โดยไม่ต้องจ่ายตังค์ (รีรัน) | คนสร้างเวลา on Podbean, check it out!https://www.podbean.com/ei/pb-9vzcg-f3c6de
 • https://www.listennotes.com/

วิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้ส่งสาร ต้องสื่อสารเรื่องใดบ้าง

 • บอล ภาคย์ภูมิ 
 • สื่อสารเรื่องการจัดการเวลา 

สรุปประเด็นสำคัญ เรื่องราวที่ได้ฟัง น่าสนใจอย่างไร 

 • การหาเวลาว่างในแต่ละวัน
 • Net time เวลาฟรีที่ทุกคนมีอยู่สัปดาห์ละ 10 – 20 ชั่วโมง เช่น รอรถเมล์ รอรับลูกกลับจากโรงเรียน ขับรถ ออกกำลังกาย ทำอาหาร 
 • นำเวลาเหล่านั้นไปทำอะไรดี คุยกับตัวเอง ฟัง podcast เพื่อพัฒนาตนเอง ฟัง podcast เรียนภาษาเพิ่มเติม วางแผนการทำงาน วางแผนท่องเที่ยว วางแผนชีวิต เขียนบทความ บันทึกเสียง ฯลฯ

ประเมินค่า นักศึกษาจะนำเรื่องที่ได้ฟังไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง

 • แนวคิดเรื่องการจัดการเวลา
 • การเรียงลำดับความสำคัญ
 • การวางแผนการทำงานให้สำเร็จลุล่วง

ฟัง podcast เรื่องนี้ ได้ไอเดียว่า ในแต่ละวันเรามีเวลาว่างที่ ไม่ได้ใช้จริง ๆ ถ้าเรามองหาดี ๆ หรือ จดบันทึกตารางกิจกรรมในแต่ละวัน เราจะเห็นเวลาว่างช่วงละ 5 นาที 10 นาที ลองรวบรวมเวลาเหล่านั้นไปใช้ จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมากมาย

OmniBonga ใช้วิธีการจัดการเวลาในแต่ละวัน เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เช่นกัน ตอนเช้ามืด ตื่นนอนเร็วขึ้นอีกนิด ใช้เวลาช่วงนั้นตรวจงาน หรือเขียนบทความได้ ช่วงพักกลางวัน 30 นาที หลังจากกินข้าวแล้ว เขียนบทความได้อีกเรื่อง เป็นต้น 

ใครชอบอ่าน เรามีหนังสือเกี่ยวกับการจัดเวลามาฝากด้วย 

ขอให้ทุกคนจัดการเวลาอย่างสนุกสนาน พบกันใหม่ในบทความต่อไป OmniBonga