Deadline สำคัญไฉน สำหรับนักเขียนดิจิทัลคอนเทนต์

Deadline กำหนดเวลาส่งงาน กำหนดเวลาจัดโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม กำหนดเวลาทำโปรเจ็คต่าง ๆ กำหนดเวลาสิ้นสุดการแข่งขันวิ่งมาราธอน ฯลฯ

Deadline สำคัญยังไง ไปดูกัน

1 Deadline ช่วยผลักดันให้เราทำงานสำเร็จ

Deadline ช่วยผลักดันให้เราทำงานตามเวลาที่กำหนด ถ้าไม่ได้กำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ เราจะเฉื่อยชา จนไม่ได้ทำงานชิ้นนั้นเลยก็ได้

หลายคนเสียดายเวลาที่ผ่านมา รู้อย่างนี้ทำโน่น นี่ นั่น ตั้งแต่ตอนนั้นก็ดีไปแล้ว ดังนั้น อย่ารอเวลา ลุกขึ้นมากำหนด Deadline ให้ตัวเอง เช่น เขียนบทความวันละกี่เรื่อง ทำ eBook เดือนละกี่เรื่อง

2 Deadline ช่วยจัดลำดับความสำคัญ

ถ้าไม่มี Deadline เราจะทำงานไปเรื่อย ๆ พอมี Deadline เราจะจัดลำดับการทำงานก่อน-หลัง อะไรใกล้ถึงกำหนดส่งต้องทำงานชิ้นนั้นก่อน

ถึงเวลาเรียน ไปเรียนก่อน ถึงเวลาสอบไปสอบก่อน กิจกรรมอื่นพักไว้ นักเขียนก็เช่นกัน Deadline ช่วยจัดลำดับว่าควรทำงานเขียนชิ้นใดก่อน เช่น เขียนบทความสะสมไว้ก่อน แล้วนำไปรวบรวมทำหนังสือ หรือ eBook

3 Deadline ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

กำหนดเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาทักษะให้ตนเอง เป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ เมื่อมี Deadline การเรียนรู้ ช่วยให้เราลงมือเรียนรู้เรื่องนั้นอย่างจริงจัง

เมื่อเรียนรู้อย่างจริงจัง เราจะนำทักษะนั้นไปใช้ในการทำงานเขียนเพื่อเพิ่มรายได้ในช่องทางใหม่ ๆ เช่น การเขียนบทความออนไลน์ การทำอีบุ๊ก การเพิ่มช่องทางขายอีบุ๊ก การเพิ่มฐานแฟนคลับของอีบุ๊ก การเพิ่มทักษะการเขียนรูปแบบใหม่ ๆ

4 Deadline ช่วยเพิ่มความสุขใจจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นทุกวัน

Deadline ช่วยให้เราแบ่งงานเป็นชิ้นเล็ก ๆ เมื่อเราทำงานชิ้นเล็ก ๆ สำเร็จ เราจะรู้สึกมีความสุขใจ มีความภาคภูมิใจในตัวเอง เห็นคุณค่าของตัวเอง

การแบ่งงานเป็นชิ้นเล็ก ๆ สำหรับนักเขียน เช่น การวางแผนเขียน การตั้งชื่อเรื่อง การวางโครงเรื่อง การทำรูปประกอบ ไปจนถึงการลงมือเขียนบทความนั้นให้สำเร็จในที่สุด

ความสำเร็จเล็ก ๆ ในแต่ละขั้นตอนทำให้จิตใจของเราพองฟู และลงมือทำซ้ำแล้วซ้ำอีก

5 Deadline ทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสร้างความสำเร็จเพิ่มขึ้นไปอีกไม่รู้จบ

Deadline ทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสร้างความสำเร็จเพิ่มขึ้นมากมาย เราจะรู้สึกว่าฉันทำได้และฉันจะทำอีก

เมื่อนักเขียนเขียนบทความสำเร็จหนึ่งบทความ นักเขียนจะรู้สึกฮึกเหิมและอยากเขียนเพิ่มอีก หรือเมื่อนักเขียนทำหนังสือหรืออีบุ๊กสำเร็จหนึ่งเล่ม ก็จะรู้สึกว่า เฮ้ย ! ฉันทำได้ และฉันจะทำอีกเล่มต่อไป ๆ

Deadline มีความสำคัญฉะนี้แล ดังนั้นอย่าลืมกำหนด Deadline ให้งานของตัวเองนะคะ นักเขียนที่มีผลงานเขียน จึงจะได้ชื่อว่า เป็นนักเขียนได้ นักเขียนที่มีรายได้จากการเขียน จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนมืออาชีพ

References

https://www.shraddharane.com/inspiration/deadlines/

https://www.thebalancesmb.com/reasons-why-entrepreneurs-need-deadlines-4118723

https://smallbusiness.chron.com/benefits-deadlines-projects-44815.html

https://stunningmotivation.com/why-deadlines-are-important/