อยากเป็น Blogger ที่มีรายได้เริ่มต้นจากตรงไหนดี ?

บล็อกเกอร์ (Blogger) นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้วยตัวอักษร หรือ การเขียนเนื้อหาสาระในออนไลน์นั่นเอง

Blogger คือ สื่อสารมวลชนที่คนธรรมดาเอื้อมถึงได้ คนธรรมดามีพื้นที่บนสื่อออนไลน์ได้ คนธรรมดาสื่อสารกับคนทั้งโลกทางออนไลน์ได้ ซึ่งทรงพลังมาก ๆ

คนที่เข้าใจบทบาทของ Blogger ย่อมใช้ประโยชน์จากช่องนี้ได้อย่างมีคุณค่า และสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้

Blogger มีหลายประเภท เช่น Beauty Blogger, Travel Blogger, Fashion Blogger, Mommy Blogger สายตลกโปกฮา สายธุรกิจ ฯลฯ

การเริ่มต้นเป็น Blogger

1 กำหนดคอนเซ็ปต์ หัวข้อเรื่องที่ตนเองสนใจ

เขียนบล็อกเรื่องอะไร เขียนเพื่อใคร เขียนทำไม เขียนแล้วได้อะไร

2 สร้างบล็อก

3 กำหนดโมเดลรายได้

4 กำหนดแผนการทำงาน

5 ทำงานตามแผนที่วางไว้

6 ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ความสำเร็จ ย่อมมาจากการลงมือทำงานอย่างสม่ำเสมอ จึงจะกลายเป็นมืออาชีพ

รายได้จากบล็อกเกอร์

Affiliate

Sponsored

โฆษณา

ขายสินค้าของตนเอง