กิจกรรมของ OmniBonga ในปี 2565

กิจกรรมที่ OmniBonga จะจัดขึ้นในปี 2565 กิจกรรมหลัก ๆ มี 4 กิจกรรม คือ เขียนบล็อก Lifestyle Blogger Workshop, เขียนนิยาย Novel Writing Workshop, eBook&Book Workshop และ Private Coaching Workshop

แต่ละกิจกรรมมีกำหนดเวลาชัดเจน OmniBonga จะแจ้งล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น กิจกรรม Lifestyle Blogger Workshop จัดขึ้นในเดือนมกราคม 65

Lifestyle Blogger Workshop ค่าลงทะเบียน 3,500.-

Week1 วันที่ 7 เวลา 13.00-16.00 น. เขียนบล็อกไปทำไม

Week2 วันที่ 14 เวลา 13.00-16.00 น. เขียนบล็อกเพื่อเล่าเรื่อง

Week3 วันที่ 21 เวลา 13.00-16.00 น. เขียนบล็อกเพื่ออธิบาย

Week4 วันที่ 28 เวลา 13.00-16.00 น. เขียนบล็อกเพื่อรีวิว

ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ มีกำหนดกิจกรรมละ 4 สัปดาห์เช่นเดียวกัน

Novel Writing Workshop ค่าลงทะเบียน 3,500.-

Week1 เตรียมตัวก่อนเขียนนิยาย

Week2 เขียนโครงเรื่องนิยาย

Week3 ขายนิยายรายตอน

Week4 ขายนิยายรวมเล่ม

eBook&Book Workshop ค่าลงทะเบียน 3,500.-

Week1 เตรียมตัวก่อนรวมเล่มหนังสือ

Week2 การออกแบบรูปเล่มหนังสือ

Week3 การตรวจปรู๊ฟและแก้ไขหนังสือ

Week4 การวางขายหนังสือ

Private Coaching Workshop

จะนัดหมายเป็นรายบุคคล

หากตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม ควรมั่นใจว่า จะมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา ที่กำหนดหรือวันเวลาที่นัดหมายจริง ๆ ถึงจะได้ประโยชน์สูงสุด

Zoom Meeting

ทุกวันพุธ เวลา 20.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน พูดคุยสอบถามปัญหา ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ถ้ามีกิจกรรมเพิ่มเติม OmniBonga จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกิจกรรมของเราเรื่อยมา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ช่องทางติดต่อ
Website : http://www.Omnibonga.com
Twitter : Twitter.com/omnibonga
YouTube : OmniBonga
Pinterest : https://pin.it/3E6mqnT
TikTok https://vt.tiktok.com/ZSJoysXmD/
Facebook : Fb.me/omnibonga
Chat : m.me/omnibonga

Line : omnibonga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s