Pottery Clay Thailand : บทความของร้านขายเซรามิก

Pottery Clay Thailand บริษัทขายอุปกรณ์ และเครื่องจักรเกี่ยวกับการผลิตเซรามิก เขียนบทความไว้มากมายทีเดียว เรียกว่า สร้าง Content Marketing อย่างดีงาม

ตัวอย่างบทความในเว็บไซต์นี้ เช่น “Ora Clay” ก้อนดินที่ส่องประกาย “ga.li.go” เพราะทุกสิ่งต้องผ่านกาลเวลา Hup Ceramic งานปั้นดินที่แค่พบก็ตกหลุมรัก “55_Ceramic.studio” จากฝันเล็กๆ สู่ชีวิตที่มั่นคงด้วยงานเซรามิค “Skutt & Sons” จุดกำเนิดเตาเผาเซรามิคไฟฟ้า SKUTT 5 Steps for Beginners เริ่มต้นงานปั้นแบบไม่หลงทาง ฯลฯ

จะเห็นว่า บริษัทขายอุปกรณ์และเครื่องจักรเกี่ยวกับการผลิตเซรามิก ให้ความสำคัญกับการเขียนบทความ เพื่อทำ Content Marketing อย่างจริงจัง

OmniBonga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s