Amarinbooks : กับการเขียนบทความออนไลน์

Amarinbooks เว็บไซต์ของร้านขายหนังสือ ไม่ได้มีเฉพาะรายการหนังสือที่วางขาย แต่ยังมีการเขียนบทความหรือการเขียนบล็อกที่น่าสนใจอีกด้วย ช่วยให้คนอ่านรู้จักหนังสือและคนเขียนในแง่มุมต่าง ๆ มากขึ้นด้วย

บทความในเว็บไซต์ของ Amarinbooks เช่น บทความรีวิวหนังสือ บทความชีวประวัติของผู้แต่ง บทความ How to บทความธรรมะ บทความสุขภาพ ตัวอย่างบทความชีวประวัติ Dan Brown เจ้าพ่อแห่งนิยายสืบสวนอิงประวัติศาสตร์ผู้สร้างตำนานรหัสลับดาวินชี The Davinci Code; Stephen King ชายผู้รังสรรค์งานเขียนมามากกว่า 60 เล่ม ; ลิงพลาดกลอน ผลงานเล่มล่าสุดของปราปต์ นักเขียนยอดเยี่ยม ฯลฯ

จะเห็นว่า อมรินทร์บุ๊ก สร้างสรรค์คอนเทนท์ Marketing ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือได้อย่างน่าสนใจ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือมากขึ้น นอกจากนั้นยังรู้จักชีวิตและผลงานของนักเขียนมากขึ้นด้วย

OmniBonga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s