Rabhat : โรงเรียนของครูมิ้น สอนร้องเพลง สอนการใช้เสียงให้กับศิลปิน ดารา บุคคลทั่วไป

Rabhat โรงเรียนสอนการร้องเพลงสอนการ และใช้เสียงให้กับศิลปินดาราและบุคคลทั่วไป เว็บไซต์ของครูมิ้น เป็นแหล่งแสดงผลงาน รายละเอียดของคอสเรียน และมีบทความที่น่าสนใจมากมาย

ตัวอย่างบทความ ภาพบรรยากาศของ Voice Workshop, มารู้จักการวอร์มเสียงกันเถอะ ว่าด้วยเรื่องเสียงเหน่อทำยังไงดี เสียงพูดของเราพัฒนาได้ คลิปวิดีโอที่น่าสนใจของครูมิ้น ครูมิ้นไปออกรายการทีวี ครูมิ้นให้สัมภาษณ์ในรายการของครูจีน่า ฯลฯ

จะเห็นว่า เว็บไซต์ของครูโค้ชหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ล็อกเป็นแหล่งข้อมูล promote เกี่ยวกับบุคคล บอกเล่าเรื่องประสบการณ์ และผลงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา บอกเล่าเรื่องกิจกรรมที่ทำ โชว์ผลงานที่ผ่านมา เพราะว่าสิ่งเหล่านี้แทนคำพูดมากกว่าหมื่นล้านคำ สร้างความเชื่อมั่น สร้างความน่าเชื่อถือ ช่วยในการตัดสินใจว่าคุณจะลงทะเบียนเรียนดีหรือไม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s