แบกเป้เที่ยว Backpacker Stories (eBook review)

ถอดบทเรียนจาก Backpack Blogger มาไว้ในเล่มนี้ หัวใจสำคัญที่ค้นพบ คือ Passion, Plan, Do & Go

Backpacker ทุกคนมีเส้นทางการเป็น Backpack Blogger ที่คล้ายกัน นั่นคือ

Passion แรงบันดาลใจที่ออกเดินทางท่องเที่ยวแบบ backpack

Plan มีการวางแผนเดินทางที่เหมาะกับตัวเอง

Do ลงมือทำ เริ่มต้นออกเดินทางตามแผนที่วางไว้

Go มีการเติบโต งอกงาม บนเส้นทางของ Backpacker

eBook เล่มนี้ รวบรวมเรื่องราวของ Backpacker พร้อมถอดบทเรียนเส้นทางการเติบโตที่งดงามของพวกเขา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s